Om Volda Frikyrkje

Om Volda Frikyrkje

Volda Frikyrkje vart stifta i 1993 etter fleire års utpostvirke frå Ørsta, i starten var det 20 medlemar. I dag har vi passert 130 medlemar og er ein kyrkjelyd full av liv.

Vi har gudsteneste ca.3 søndagar i månaden med tredelt søndagsskule parallellt, og med kyrkjekaffi etterpå. I snitt har vi eit gudstenestebesøk på om lag 90, med god aldersspredning. Resten av veka foregår det ulike aktivitetar for store og små. Vi har open barnehage, fredagsklubb, husgrupper, bønnemøte, handtverksamling, musikkøving, konsertar, samlivs/foreldre-kurs, alphakurs og årlege festar og helgeopplegg. Volda Frikyrkje høyrer til Den Evangeliske Lutherske Frikyrkje i Noreg. Kyrkjelyden har pastor tilsatt i 80%stilling, og vert leia av eldsteråd og diakonråd som er valgt av kyrkjelyden. Verksemda er basert på frivillig teneste og er i stor grad finansiert gjennom gåver frå medlemar og besøkande.

Hausten 2012 kunne vi innvie ny kyrkjesal. Den nye kyrkjesalen har plass til ca.250 personar og har også frigjort delar av det gamle kyrkjebygget og gjort det meir funksjonelt i forhold til aktiviteten i kyrkjelyden. 

YNSKJER DU Å VERTE MEDLEM I VOLDA FRIKYRKJE? Ta kontakt med Pastor Sølve Hatlen