Gaver med mening
Hva gir man til den som har alt??

Gaver med mening

Det finnes flere muligheter til å gi julegaver som varmer litt mer. I denne artikkelen har vi samlet noen muligheter.

Kirkens nødhjelp, Gaver som forandrer verden:

https://gaversomforandrerverden.no/

Flyktningehjelpen, gaver med mening:

https://www.gavermedmening.no/

Plan norge, alternative julegaver:
https://www.plan-norge.no/alternative-gaver

Røde kors:

http://gi.rodekors.no/

Unicef, verdensgave:

https://www3.verdensgaver.no/privat/index.cfm