Søndagsskule
Søndagsskule
Elin og dei andre leiarane våre tek seg av dei minste når mamma og pappa skal høyre på dei lange talane. Me har eit flott opplegg med Sprell Levende, og mange born i søndagsskulegruppa, og der er alltid plass til fleire :o)