Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS
Gudstjeneste for alle generasjoner og for alle sanser.
Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje
Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje
Vi har egne samlingar for barn og unge når det er vanlege gudstenester.