Dei som ynskjer kan konfirmerast i Frikyrkja det året dei fyller 15. Det er ikkje krav om medlemskap eller dåp.
Les mer
Konfirmasjon i Volda Frikyrkje
Konfirmasjon i Volda Frikyrkje
Første konfirmantkull på 16år
Søndag etter pinse feira Volda Frikyrkje to flotte konfirmantar. Andreas Helset Cruickshank og Jonas Bjørneset Magnussen vart konfirmerte etter eit innhaldsrikt år kjekke turar og god undervisning.
Les mer
Fredagsklubben 1.-4.klasse, 5. – 9. Klasse og Legoklubb
ein klubb for gutar og jenter.
Les mer
Fredagsklubben 2.-4. klasse
Fredagsklubben 2. – 4. klasse i Volda Frikyrkje er ein klubb for gutar og jenter f.o.m. 2. klasse t.o.m. 4. klasse. Vi har samlingar ca annakvar fredag. Klubben startar kl 18.00 og sluttar kl 20.00
Les mer