Program for veka
Vi har fått avklart med smittevernlege i kommunen at vi kan ta opp at aktiviteten i kyrkja. Vi skal vere flinke med handhygiene og god avstand, og alle som ikkje er heilt friske må halde seg heime. Berøringsoverflater blir vaska etter kvart arrangement. Dugnadsarbeid er i gang igjen i kyrkja og det skjer noko i kyrkja heile veka.
Les meir
Som følgje av siste utbrotet av smitte vel vi å utsette kyrkjelydsmøtet komande tysdag ei veke. Møtet blir altså tysdag 1.desember. Vi vil legge til rette for deltaking også gjennom nettmøte, men håper dei fleste vil kunne møte i kyrkja.
Les meir
tom august 2021.
Les meir
Påfyll - temakveld: engasjert trusliv
Eit engasjert kristent trusliv kan ha ulike uttrykk og vektlegging. Både tradisjon og fornyings-strømningar er med på å forme dette, i tillegg til personlige preferansar. Denne kvelden blir det trekt fram fire disipliner innanfor kristent trusuttrykk og engasjement som blir satt under lupa og satt litt i perspektiv av kvarandre. Dei fire disiplinene er; teologisk dogmatikk, karismatikk, diakoni og kristen mystikk. Kvelden innbyr til refleksjoner rundt kva dei ulike disiplinene har å tilby og kva reindyrking av enkeltdisiplinar kan lede til. Sølve Hatlen underviser, og det er lagt opp til samtale rundt bord i etterkant. Vel møtt!
Les meir
For å opne døra, trykk: * kode* For å låse døra, trykk: * ( * er stjerna nede til venstre på låsen) Ta kontakt med Kjell - 90177297 - for å få kode.
Les meir
Velkommen til bønnemøte kl 10.30 – 10.50, bakerst i kyrkjesalen. Til ei stille stund eller for å be saman, høgt eller stille. På alle gudsteneste vil det vere ein bønnevert som har ansvar for bønnemøtet. Bønneverten vil og vere tilgjengeleg for forbønn etter gudstenestene. Bønnetenesta
Les meir
Gudsteneste i Påska? Jepp!! På youtube-kanalen til frikyrkja frå klokka 11 i morgon er det gudsteneste-sending. Det er det såklart også på Påskedag klokka 11. I tillegg blir det lagt til rette for å feire nattverd i heimane på skjærtorsdag. Dette vil vi oppfordre til å vere med på. Nattverden blir leia ved ei kort og enkel gudstenestesending som ligg på YouTube frå kl 18 den dagen. Det einaste du treng er å sørge for å ha brød i hus, og skaffe alkoholfri vin som kan kjøpast på vinmonopolet eller druejus som du kan handle på daglegvareforetningar. Å feire nattverden i heimane var det som var vanleg hos dei første kristne.
Les meir
Både Sølve og Kjell har vore, og kjem til å vere, delvis heime pga heimeskule med borna - jmf den nye ordninga som regjeringa har iverksatt i samband med Koronapandemien. Arbeidsgivar betaler dei fyrste 3 dagane ein er heime. Dei påfølgande dagane får ein refundert med NAV. NB - Dette betyr ikkje at de ikkje skal ta kontakt med oss - ta gjerne kontakt, så svarer vi når har høve
Les meir
Ikkje godt å vite kva ein skal seie i desse underlege tider - alt er plutseleg snudd på hovudet. Plutseleg så er det trygge ikkje så trygt lenger og plutseleg vi må forhalde oss til ting som ville vore heilt utenkelege berre for nokre veker sidan.
Les meir
Det er ikkje alle som har Facebook, så legg ut informasjon her med Sølve la ut ei helsing på Facebooksida til Frikyrkja i dag - den ligg og på You Tube - Berre skriv Volda Frikyrkje i søkefeltet og så kjem den opp.
Les meir
Program
Nov26
Bønnemøte
Torsdag 26. november, 20:30
Nov27
Familefilmkveld
Fredag 27. november, 17:30
Nov28
Konsert Mju
Lørdag 28. november, 19:00
Nov29
Støyperiet
Søndag 29. november, 18:00
Des1
Kyrkjelydsmøte
Tirsdag 1. desember, 19:30
Des3
Lovsangskveld
Torsdag 3. desember, 20:00
Info e-post