Bøn og forbønn i Frikyrkja
Bøn er ein av grunnpilarane i kyrkja sitt liv. Slik har det vore i hele kyrkja si historie og vi i Volda Frikyrkje står også i denne lange tradisjonen. Jesus ba og lærte også læresveinane sine å be. Fadervår er bøna som har blitt kyrkja si bøn gjennom alle tider. Den bruker vi også regelmessig i vår kyrkje. Bønn er ikkje først og fremst ein aktivitet, men ein relasjon til Gud. Når vi ber så samtaler vi med han. Bøn er noko vi oppmuntrar til å både gjere åleine, i dei enkelte familiar og i mindre fellesskap. Vi legg også opp til felles bøn i kyrkja slik at vi saman kan søke Gud, fordi det ikkje alltid er så lett å be åleine og for å styrke fellesskapet i kyrkja vår.
Les meir
VELKOMMEN TIL VOLDA FRIKYRKJE
Hold deg oppdatert på det som skjer. Vi har fleire grupper/sider på Facebook.
Les meir
Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje
Vi har egne samlingar for barn og unge når det er vanlege gudstenester.
Les meir
Velkommen til Bønnemøte
Kvar torsdag kl.21-22
Les meir
Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS
Gudstjeneste for alle generasjoner og for alle sanser.
Les meir
Facebookside - Volda Frikyrkje Gode bøker
Volda Frikyrkje har oppretta ei Facebookside som heiter Volda Frikyrkje – Gode bøker. Der kan ein dele gode bokopplevingar og tipse andre om gode bøker ein har lest.
Les meir
Nytt frå Husstyre
Husstyre har hatt 2 møter. På fyrste møte blei det laga ei prioritert liste over ting vi ville jobbe med i 2018, i 2019 og kva vi ville utsette til 2020.
Les meir
Synodemøte i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018 - 2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på dei viktigaste tinga dei neste åra. Det er formulert 3 hovedpunkt: Jesus i kvardagen, Jesus til nye generasjonar og Jesus til nye menneske. Det heng brosjyre i Frikyrkja med meir informasjon, eller så kan ein klikke seg inn på frikirken.no og lese meir.
Les meir
Vi har inngått ei leigeavtale med Bratteberg skule. Dei skal leige dei to roma i 2. etasje i 3 skuletimar kvar dag, som oftast mellom kl. 8.30 og 11. Avtalen er ut dette skuleåret. Det vil vere mellom 3 og 7 elevar tilstade kvar dag.
Les meir
Godt nyttår alle saman og velkomne til Bønnemøte tysdag 2. til fredag 5. januar kl 21-22. Vi starter dette semesteret på same måte som dei 2 føregåande, med bøn, stillheit og høgtlesing frå Guds ord inne i kyrkjesalen. Pastor Sølve har ansvaret for alle kveldane.
Les meir
Program
Mar27
Volda opne barnehage
Onsdag 27. Mars, 09:30
Mar28
Bønnemøte
Torsdag 28. Mars, 21:00
Mar29
Fredagsklubb 1.-4. klasse
Fredag 29. Mars, 18:00
Mar31
Gudsteneste
Søndag 31. Mars, 11:00
Apr3
Volda opne barnehage
Onsdag 3. April, 09:30
Apr4
Bønnemøte
Torsdag 4. April, 21:00
Info e-post