Både Sølve og Kjell har vore, og kjem til å vere, delvis heime pga heimeskule med borna - jmf den nye ordninga som regjeringa har iverksatt i samband med Koronapandemien. Arbeidsgivar betaler dei fyrste 3 dagane ein er heime. Dei påfølgande dagane får ein refundert med NAV. NB - Dette betyr ikkje at de ikkje skal ta kontakt med oss - ta gjerne kontakt, så svarer vi når har høve
Les meir
Ikkje godt å vite kva ein skal seie i desse underlege tider - alt er plutseleg snudd på hovudet. Plutseleg så er det trygge ikkje så trygt lenger og plutseleg vi må forhalde oss til ting som ville vore heilt utenkelege berre for nokre veker sidan.
Les meir
Det er ikkje alle som har Facebook, så legg ut informasjon her med Sølve la ut ei helsing på Facebooksida til Frikyrkja i dag - den ligg og på You Tube - Berre skriv Volda Frikyrkje i søkefeltet og så kjem den opp.
Les meir
På grunn av den pågåande smittesituasjonen rundt Coronaviruset så blir alle arrangement i Volda Frikyrkje avlyst frå og med torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars
Les meir
Påfyll – temasamlingar for tru og liv.
Dette semesteret er vi i gang med enkle temakveldar som har med tru og liv. Dei tek føre seg ulike spørsmål og problemstillingar som kan vere vanskelige, men relevante og viktige.
Les meir
Bibelleseprosjektet: «Gi oss i dag vårt daglige brød»
Poenget med prosjektet er å motivere og gjere det litt enklare for dei som vil ha det til ein daglig vane å lese i bibelen.
Les meir
Velkommen til Bønnemøte
Kvar torsdag kl. 20.30 er det bønnemøte i Frikyrkja. Velkommen til stillheit, tekstlesing og felles bønn. På slutten av alle møte legg vi opp til forbønn for den som ynskjer det. Vi møtes inne i kyrkjesalen.
Les meir
VELKOMMEN TIL VOLDA FRIKYRKJE
Hold deg oppdatert på det som skjer. Vi har fleire grupper/sider på Facebook.
Les meir
Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje
Vi har egne samlingar for barn og unge når det er vanlege gudstenester.
Les meir
Velkommen til Bønnemøte
Kvar torsdag kl.20.30-21.30
Les meir
Program
Apr1
Open barnehage
Onsdag 1. April, 09:30
Apr2
Bønnemøte
Torsdag 2. April, 20:30
Apr5
Generasjonsgudsteneste
Søndag 5. April, 11:00
Apr12
Påskegudsteneste
Søndag 12. April, 11:00
Apr14
Eldstemøte
Tirsdag 14. April, 19:30
Apr15
Open barnehage
Onsdag 15. April, 09:30
Info e-post