For å opne døra, trykk: * kode* For å låse døra, trykk: * ( * er stjerna nede til venstre på låsen) Ta kontakt med Kjell - 90177297 - for å få kode.
Les meir
Velkommen til bønnemøte kl 10.30 – 10.50, bakerst i kyrkjesalen. Til ei stille stund eller for å be saman, høgt eller stille. På alle gudsteneste vil det vere ein bønnevert som har ansvar for bønnemøtet. Bønneverten vil og vere tilgjengeleg for forbønn etter gudstenestene. Bønnetenesta
Les meir
Gudsteneste i Påska? Jepp!! På youtube-kanalen til frikyrkja frå klokka 11 i morgon er det gudsteneste-sending. Det er det såklart også på Påskedag klokka 11. I tillegg blir det lagt til rette for å feire nattverd i heimane på skjærtorsdag. Dette vil vi oppfordre til å vere med på. Nattverden blir leia ved ei kort og enkel gudstenestesending som ligg på YouTube frå kl 18 den dagen. Det einaste du treng er å sørge for å ha brød i hus, og skaffe alkoholfri vin som kan kjøpast på vinmonopolet eller druejus som du kan handle på daglegvareforetningar. Å feire nattverden i heimane var det som var vanleg hos dei første kristne.
Les meir
Både Sølve og Kjell har vore, og kjem til å vere, delvis heime pga heimeskule med borna - jmf den nye ordninga som regjeringa har iverksatt i samband med Koronapandemien. Arbeidsgivar betaler dei fyrste 3 dagane ein er heime. Dei påfølgande dagane får ein refundert med NAV. NB - Dette betyr ikkje at de ikkje skal ta kontakt med oss - ta gjerne kontakt, så svarer vi når har høve
Les meir
Ikkje godt å vite kva ein skal seie i desse underlege tider - alt er plutseleg snudd på hovudet. Plutseleg så er det trygge ikkje så trygt lenger og plutseleg vi må forhalde oss til ting som ville vore heilt utenkelege berre for nokre veker sidan.
Les meir
Det er ikkje alle som har Facebook, så legg ut informasjon her med Sølve la ut ei helsing på Facebooksida til Frikyrkja i dag - den ligg og på You Tube - Berre skriv Volda Frikyrkje i søkefeltet og så kjem den opp.
Les meir
På grunn av den pågåande smittesituasjonen rundt Coronaviruset så blir alle arrangement i Volda Frikyrkje avlyst frå og med torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars
Les meir
Påfyll – temasamlingar for tru og liv.
Dette semesteret er vi i gang med enkle temakveldar som har med tru og liv. Dei tek føre seg ulike spørsmål og problemstillingar som kan vere vanskelige, men relevante og viktige.
Les meir
Bibelleseprosjektet: «Gi oss i dag vårt daglige brød»
Poenget med prosjektet er å motivere og gjere det litt enklare for dei som vil ha det til ein daglig vane å lese i bibelen.
Les meir
Velkommen til Bønnemøte
Kvar torsdag kl. 20.30 er det bønnemøte i Frikyrkja. Velkommen til stillheit, tekstlesing og felles bønn. På slutten av alle møte legg vi opp til forbønn for den som ynskjer det. Vi møtes inne i kyrkjesalen.
Les meir
Program
Okt1
Bønnemøte
Torsdag 1. oktober, 20:30
Okt4
Bønnemøte
Søndag 4. oktober, 10:30
Okt4
Gudsteneste
Søndag 4. oktober, 11:00
Okt4
Kyrkjelydsmøte
Søndag 4. oktober, 12:45
Okt8
Bønnemøte
Torsdag 8. oktober, 20:30
Okt11
Bønnemøte
Søndag 11. oktober, 10:30
Info e-post