VELKOMMEN TIL VOLDA FRIKYRKJE
Hold deg oppdatert på det som skjer. Vi har fleire grupper/sider på Facebook.
Les meir
Velkommen til Søndagsskule, Tårnagentar og Tweens i Volda Frikyrkje
Vi har egne samlingar for barn og unge når det er vanlege gudstenester.
Les meir
Velkommen til Bønnemøte
Kvar torsdag kl.21-22
Les meir
Generasjonsgudstenesta - MØTEPLASS
Gudstjeneste for alle generasjoner og for alle sanser.
Les meir
Facebookside - Volda Frikyrkje Gode bøker
Volda Frikyrkje har oppretta ei Facebookside som heiter Volda Frikyrkje – Gode bøker. Der kan ein dele gode bokopplevingar og tipse andre om gode bøker ein har lest.
Les meir
Nytt frå Husstyre
Husstyre har hatt 2 møter. På fyrste møte blei det laga ei prioritert liste over ting vi ville jobbe med i 2018, i 2019 og kva vi ville utsette til 2020.
Les meir
Synodemøte i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018 - 2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på dei viktigaste tinga dei neste åra. Det er formulert 3 hovedpunkt: Jesus i kvardagen, Jesus til nye generasjonar og Jesus til nye menneske. Det heng brosjyre i Frikyrkja med meir informasjon, eller så kan ein klikke seg inn på frikirken.no og lese meir.
Les meir
Vi har inngått ei leigeavtale med Bratteberg skule. Dei skal leige dei to roma i 2. etasje i 3 skuletimar kvar dag, som oftast mellom kl. 8.30 og 11. Avtalen er ut dette skuleåret. Det vil vere mellom 3 og 7 elevar tilstade kvar dag.
Les meir
Godt nyttår alle saman og velkomne til Bønnemøte tysdag 2. til fredag 5. januar kl 21-22. Vi starter dette semesteret på same måte som dei 2 føregåande, med bøn, stillheit og høgtlesing frå Guds ord inne i kyrkjesalen. Pastor Sølve har ansvaret for alle kveldane.
Les meir
Samrådingsmøte for musikk og gudstenesteliv
Forsangere, musikere, medlemmer i gudstjenesteteam og alle andre som har en mening om eller interesse for sang- og musikkarbeidet i Volda Frikirke er herved invitert til en inspirasjons- og informasjonssamling i Frikirka onsdag 15. november kl 19.30. Vi vil også særlig ønske velkommen til deg som så langt ikke har deltatt aktivt som forsanger eller musiker men som vurderer om dette kan være noe for deg.
Les meir
Program
Aug25
Gudsteneste
Søndag 25. August, 11:00
Aug28
Open barnehage
Onsdag 28. August, 09:30
Aug29
Bønnemøte
Torsdag 29. August, 20:30
Sep1
Støyperiet
Søndag 1. September, 18:00
Sep4
Open barnehage
Onsdag 4. September, 09:30
Sep5
Bønnemøte m undervisning
Torsdag 5. September, 20:30
Info e-post