Open barnehage i Volda Frikyrkje

Open barnehage i Volda Frikyrkje

Velkomen til Volda Opne Barnehage, Ope kvar onsdag kl. 09.30 – 15.30.

Kva er Volda opne barnehage

  • Ein  open barnehage skil seg frå vanlige barnehagar ved at ein ikkje får tildelt plass, men ein kan kome og gå som ein sjølv vil innanfor barnehagen si opningstid.
  • Barna er i barnehagen saman med foreldra eller andre vaksenpersonar. Desse har ansvar for borna medan dei er i barnehagen.
  • Sidan foreldra er saman med borna er barnehagen like mykje ein møtestad for vaksne.
  • Vi er eit leike og samværstilbod for barn i alderen 0-6 år
  • Barnehagen er gratis, men vi tar kr 20,- pr familie som skal gå til å dekke lunch, kaffi og te.
  • Vi abonnerer på ” Foreldre og barn” – gamle eksemplar kan ein låne med seg heim
  • Bruken av open barnehage har ingen innverknad på utbetaling av kontantstøtte
  • Barnehagen er eigd av Volda Frikyrkje og har utvida kristen formålsparagraf
  • Barnehagen er open kvar onsdag mellom 09.30 og 15.30
  • Vi fyl skuleruta og held stengd når skulen er stengd.

                               

Dagsrytme

09.30 barnehagen opnar – frileik

11.00 Samlingsstund eller songstund

11.30 Lunch

12.00 Frileik / formingsaktivitetar / soving/ fysisk aktivitet

15.00 Ryddetid

15.30 Barnehagen stenger

Tidspunkta kan variere litt.

 

Styrar: Kjell P. Wiik

Daglig ansvar og førskulelærar: Gunn Vindspoll

Reinhaldar: Aryam Mesfin

 

Kontakt:

e-post: kjell.wiik@tussa.com

mobil: 90 177 297

heimeside: voldafrikyrkje.com/barnehage

Vi er også på Facebook

 

Søknadsfrist 12.februar
Ledig stilling
Volda Opne Barnehage
Ledig stilling som medarbeidar i Volda opne barnehage. Arbeidstida er kvar onsdag 09.15 – 15.45. (stengd i skuleferiar) Barnehagen har utvida kristen formålsparagraf Vi søkjer primært etter ein førskulelærarar, men andre pedagogar eller andre med relevant erfaring kan og søkjer.
Les mer
Les artikkel om Volda opne barnehage på nærnett.no
Les mer
Velkomen til Volda Opne Barnehage, Ope kvar onsdag kl. 09.30 – 15.30.
Les mer