31.oktober 2017
HalloVenn, ei alternativ Halloween-feiring
Påmelding inne i artikkelen
HalloVenn, ei alternativ Halloween-feiring
HalloVenn vert arrangert i Volda for niande året på rad! Også i år vert det i Volda Frikyrkje 31.oktober kl. 1730 - 1930
Les meir
Plattform & plan
Volda Frikyrkje vedtok før sommaren eit plan-dokument med skildring av varige verdiar, og med satsingsområde for kyrkjelyden i den komande treårs perioden.
Les meir
Felles samling for Frikyrkjene på Sunnmøre, med besøk av tidlegare synodeformann Arnfinn Løyning.
Les meir
Alpha-kurs i Frikyrkja
Frå og med i haust har vi flytta bønnemøte frå søndag kveld til rett etter gudstenestane. Nokre minutt etter at gudstenesta er slutt, er dei som ynskjer det velkomne til bøn, stillheit og forbønn bakerst i kyrkjesalen. Vi legg opp til ca 30 minutt, men ein kan sjølvsagt vere der både kortare og lengre. Om nokon ynskjer å dele noko er ein hjertelig velkomne til det. 
Les meir
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Laurdag 27.mai kl 11.00
Den store barneflokken i Frikyrkja veks til og blir ungdom. Etter eit innhaldsrikt år med undervisning og anna opplegg, står fire konfirmantar til konfirmasjon komande helg.
Les meir
Konfirmant våren 2018?
Konfirmant våren 2018?
Informasjonsmøte 4.mai kl 18-19.
Volda Frikyrkje ynskjer alle interesserte (ungdom og foreldre) velkomne til informasjonsmøte om konfirmasjon i Frikyrkja våren 2018. Du treng ikkje å vere medlem i frikyrkja for å konfirmerast hos oss. Undervisninga vil gå føre seg fra september 2017 til mai 2018.
Les meir
Temakveldar om reformasjonen
500års jubileum
Temakveldar om reformasjonen
20.april kl 19.30 i Frikyrkja
Gjennom to temakveldar no i vår ønskjer Volda Frikyrkja og Volda sokn i Den norske kyrkja, dei to kyrkjelydane i Volda som kallar seg lutherske,  å rette merksemda mot reformasjonen. Difor inviterer vi til to kveldar som vil gi ei god innføring i reformasjonen.
Les meir
Plattform & Plan arbeid
Kyrkjelydsmøte
Plattform & Plan arbeid
Torsdag 23.mars kl 20.00
Den spanande prosessen held fram! Mange gode innspel har kome i første fase, men no går vi inn i ein ny og avgjerande fase i prosessen. Plattformen har funne eit innhald og ei form som kan gi ei god retning i val av satsningsområde og konkrete målsetjingar. Denne kvelden har ein høve til å påverke prioriteringar som vil legge føringar fleire år fram i tid. Kom og ver framsynt!! Litt meir om gjennomføringa av kyrkjelydsmøtet under:
Les meir
Basar
11.februar
Basar
kl 11-15
Kafé med speltgraut, pølser, kaker og smørbrød. Tombola, åresalg og loddark-lotteri. Program kl 12.30
Les meir
Program
Okt25
Open barnehage
Onsdag 25. Oktober, 09:30
Okt26
Eldstemøte
Torsdag 26. Oktober, 19:30
Okt27
Fredagsklubb 5. - 10. klasse
Fredag 27. Oktober, 19:00
Okt29
Generasjonsgudsteneste
Søndag 29. Oktober, 11:00
Okt29
Bønnemøte
Søndag 29. Oktober, 12:15
Okt30
Alpha-kurs
Mandag 30. Oktober, 19:00
Info e-post