500års jubileum
Temakveldar om reformasjonen
20.april kl 19.30 i Frikyrkja
Temakveldar om reformasjonen
Gjennom to temakveldar no i vår ønskjer Volda Frikyrkja og Volda sokn i Den norske kyrkja, dei to kyrkjelydane i Volda som kallar seg lutherske,  å rette merksemda mot reformasjonen. Difor inviterer vi til to kveldar som vil gi ei god innføring i reformasjonen.
Les meir
Plattform & Plan arbeid
Kyrkjelydsmøte
Plattform & Plan arbeid
Torsdag 23.mars kl 20.00
Den spanande prosessen held fram! Mange gode innspel har kome i første fase, men no går vi inn i ein ny og avgjerande fase i prosessen. Plattformen har funne eit innhald og ei form som kan gi ei god retning i val av satsningsområde og konkrete målsetjingar. Denne kvelden har ein høve til å påverke prioriteringar som vil legge føringar fleire år fram i tid. Kom og ver framsynt!! Litt meir om gjennomføringa av kyrkjelydsmøtet under:
Les meir
Basar
11.februar
Basar
kl 11-15
Kafé med speltgraut, pølser, kaker og smørbrød. Tombola, åresalg og loddark-lotteri. Program kl 12.30
Les meir
Ledig stilling
Søknadsfrist 12.februar
Ledig stilling
Volda Opne Barnehage
Ledig stilling som medarbeidar i Volda opne barnehage. Arbeidstida er kvar onsdag 09.15 – 15.45. (stengd i skuleferiar) Barnehagen har utvida kristen formålsparagraf Vi søkjer primært etter ein førskulelærarar, men andre pedagogar eller andre med relevant erfaring kan og søkjer.
Les meir
Ny medarbeidar!
Kontorleiar
Ny medarbeidar!
Det er med glede vi kan kunngjere at Volda Frikyrkje har fått på plass ein godt kvalifisert, engasjert og tenestevillig kontorleiar. Kjell Petter Wiik har tiltrådt stillinga og har 20% stilling frå januar. Han kjenner kyrkjelyden godt og har engasjert seg frivillig i kyrkjelyden på mange ulike område i meir enn 10år. I haust valde kyrkjelyden han til eldsteteneste, så han sit i eldsterådet. Elles har han frå før ei stilling som styrar i Open Barnehage, og den vert drifta av kyrkjelyden.
Les meir
Fellesmøta 2017
Volda Kristlege Samarbeidsutval
Fellesmøta 2017
Kvar kveld kl 19.30
Dei årvisse fellesmøta i Volda startar i kveld kl 19.30 i "Storekyrkja". Eivind Arnevåg er komen for å forkynne med temaet; med blikket festa på Jesus! Arnevåg har lang tids engasjement i KFUM/KFUK i Oslo og er tidlegare fotballspelar på toppnivå. Han har og vore forkynner på fellesmøta i Volda tidlegare, så mange vil kjenne han att.
Les meir
Plattform & plan møte
"I og med Kristus"
Plattform & plan møte
22.jan kl 19.00
Første fase i prosessen med å utarbeide mål og strategiar for Volda Frikyrkje er i gang. Og i denne fasen handlar det først og fremst om å innhente innspel frå alle dykk som har tankar om framtida i Volda Frikyrkje. Vi vil høyre di stemme, vi vil vite kva du syns er viktig for vår kyrkjelyd! Søndag 22.januar kl 19-21 arrangerer arbeidsgruppa verkstad i kyrkja. Det er ei virkelig god anledning til å komme med innspel i prosessen, og kanskje til å snakke seg litt klokare. Det som kjem fram på dette møtet blir viktig for prosessen vidare.
Les meir
Ekteskapskurs
Ei god investering i samlivet...
Ekteskapskurs
27.-28.jan på Kjeldsund
Ikkje mange i Noreg har arbeidd like lenge med samlivskurs som Tonje og Dag Hauketo Stang. No skal dei ha kurs over eit døgn på Kjeldsund. Kurset er herved anbefalt!
Les meir
Plattform og plan
"I og med Kristus"
Plattform og plan
Som kirke må vi både leve i nuet og tenke framover. Våren 2017 inviteres hver eneste en i kirka til å sette ord på hva som er viktig for oss som kirke her og nå, og til å tenke tanker om hvilken vei vi skal gå videre. Denne prosessen har vi kalt plattform og plan (pop). Mer informasjon, datoer og hendelser blir annonsert etter hvert. Det første som skjer er en bønneuke fra 2.-6. januar. Da er det åpen kirke fra kl. 20-21.
Les meir
Bakgrunn for stillingsutlysing
Kontorleiar i Volda Frikyrkje
Bakgrunn for stillingsutlysing
Skulle ikkje Volda Frikyrkje satse på ungdomsarbeid? Kvifor tilsetje nokon i kontorjobb då?
Les meir
Program
Apr26
Open Barnehage
Onsdag 26. April, 09:30
Apr27
Kyrkjelydsmøte
Torsdag 27. April, 20:00
Apr28
Fredagsklubb 5. - 10. klasse
Fredag 28. April, 19:00
Apr30
Gudsteneste
Søndag 30. April, 11:00
Apr30
Bønnemøte
Søndag 30. April, 20:00
Mai2
Gutteklubben Fri
Tirsdag 2. Mai, 20:00
Info e-post