Synodemøte i 2017 vedtok Frikirkens målplan for 2018 - 2023. Planen skal hjelpe oss å fokusere på dei viktigaste tinga dei neste åra. Det er formulert 3 hovedpunkt: Jesus i kvardagen, Jesus til nye generasjonar og Jesus til nye menneske. Det heng brosjyre i Frikyrkja med meir informasjon, eller så kan ein klikke seg inn på frikirken.no og lese meir.
Les meir
6.-8. april var Jørund, Sølve og Kjell på læringsnettverksamling i Hånes Frikirke i Kristiansand, saman med 5 andre frikyrkjer frå Sunnmøre og sørlandet. Tema for samlinga av endringsledelse. Vi jobba oss igjennom mange øvingar der fokus var bl.a Innovasjonskraft, struktur, motstand, barriærer, bygge kultur, lederoppfølging. Det heile munna ut i ein handlingsplan i 7 punkt som vi skal jobbe med fram til ny samling i oktober 2018. Det var ei hektisk, men svært lærerik samling som vi håper og trur skal kome kyrkjelyden til gode. Handlingsplanen ligg vedlagt.
Les meir
Velkommen til Basar og minikonsert
Basaren opnar med minikonsert med gruppene Con Moto og Spiritoso Con Moto er ei gruppe musikarar som går på vidaregåande. Spiritoso (bilete) består av Daniel, Ingrid Ovida, Anna, Torstein og Ina. Ein så bra start på basaren har vi aldri hatt før, og vi håper mange kjem og får med seg konserten. Etter konserten opner vi kafeen og det blir muligheit til å få kjøpt seg gode og smakfulle kaker frå eit rikhaldig kakebord, assorterte smørbrød, pølse i brød eller laurdagsgraut med litt saltmat til. Andakt ved Elin Torkildsen Som alltid på basar vert det tombola og åresal der ein kan vinne mange flotte gevinstar. Minst like kjekt som å vinne noko er det å slå av ein prat med kjentfolk eller folk ein ikkje kjenner. Vi har allereie fått inn mange gevinster. For dei som ikkje har fått levert gevinstane så er det folk i kyrkja på torsdag 18 -19 og fredag 18 - 20. Ber også om at alle sjekker dugnadslistene.
Les meir
Seminar om likekjønna ekteskap
Anbefaling: Laurdag 24.februar er det eit seminar om likekjønna ekteskap på Ørsta Bedehus. Siktemålet med seminaret er å auke kunnskapen rundt ulike problemstillingar i denne tematikken. Seminaret er ope for alle. Inngang: 100kr inkl. lunsj
Les meir
Vanlige årsmøtesaker - godkjenning av rekneskap og årsmeldingar. Tilbakeblikk og framblikk ved pastor Sølve Det vil bli servert enkel kveldsmat Hjertelig velkomne
Les meir
På torsdagar mellom kl 21 og 22 er alle velkomne til bønnemøte i kyrkjesalen. Til bønn og til stillheit - eller berre å vere tilstade. Om ein har ei tekst, ei oppleving eller eit ord frå Gud som ein har lyst å dele, ulike bønne- og takkeemne, eller om ein vil be om forbønn, så er ein hjertelig velkommen til det. Hans Ottar, Kjell, Sigrun, Sverre og Sølve vil bytte på å leie møta.
Les meir
Fellesmøteveke
I veke 3 er det fellesmøte på Uppheim frå torsdag til søndag. Det er Bjørn Inge Ardal og Karl Johan Kjøde, frå NKSS Laget, som skal undervise, under temaet: "Er Jesus relevant i 2018?" For oss som kristne er svaret på dette opplagt. Men trur vi at Jesus er relevant ikkje berre for oss, men også for "verden" i 2018? Det er kanskje ikkje like lett å virkelig tru det... Vel møtt til spennande møte! Dette er ei god anledning til å samlast som kristenfolk i Volda, for å søke Gud i bøn og tilbeding og finne inspirasjon for trua og livet!
Les meir
Besøk av Heidi Strømsmo 10. og 11.februar
Laurdagen vert det seminar frå kl 11-17 inkludert ein god lunch. Ope for alle. Søndagen forkynner Heidi på gudsteneste kl 11.
Les meir
Vi har inngått ei leigeavtale med Bratteberg skule. Dei skal leige dei to roma i 2. etasje i 3 skuletimar kvar dag, som oftast mellom kl. 8.30 og 11. Avtalen er ut dette skuleåret. Det vil vere mellom 3 og 7 elevar tilstade kvar dag.
Les meir
Godt nyttår alle saman og velkomne til Bønnemøte tysdag 2. til fredag 5. januar kl 21-22. Vi starter dette semesteret på same måte som dei 2 føregåande, med bøn, stillheit og høgtlesing frå Guds ord inne i kyrkjesalen. Pastor Sølve har ansvaret for alle kveldane.
Les meir
Program
Apr26
Bønnemøte
Torsdag 26. April, 21:00
Apr27
Fredagsklubb 5. - 10. klasse
Fredag 27. April, 18:00
Mai2
Volda opne barnehage
Onsdag 2. Mai, 09:30
Mai3
Bønnemøte
Torsdag 3. Mai, 21:00
Mai4
Fredagsklubb 5. - 10. klasse
Fredag 4. Mai, 18:00
Mai6
Gudsteneste
Søndag 6. Mai, 11:00
Info e-post