Fellesmøteveke
I veke 3 er det fellesmøte på Uppheim frå torsdag til søndag. Det er Bjørn Inge Ardal og Karl Johan Kjøde, frå NKSS Laget, som skal undervise, under temaet: "Er Jesus relevant i 2018?" For oss som kristne er svaret på dette opplagt. Men trur vi at Jesus er relevant ikkje berre for oss, men også for "verden" i 2018? Det er kanskje ikkje like lett å virkelig tru det... Vel møtt til spennande møte! Dette er ei god anledning til å samlast som kristenfolk i Volda, for å søke Gud i bøn og tilbeding og finne inspirasjon for trua og livet!
Les meir
Besøk av Heidi Strømsmo 10. og 11.februar
Laurdagen vert det seminar frå kl 11-17 inkludert ein god lunch. Ope for alle. Søndagen forkynner Heidi på gudsteneste kl 11.
Les meir
Vi har inngått ei leigeavtale med Bratteberg skule. Dei skal leige dei to roma i 2. etasje i 3 skuletimar kvar dag, som oftast mellom kl. 8.30 og 11. Avtalen er ut dette skuleåret. Det vil vere mellom 3 og 7 elevar tilstade kvar dag.
Les meir
Godt nyttår alle saman og velkomne til Bønnemøte tysdag 2. til fredag 5. januar kl 21-22. Vi starter dette semesteret på same måte som dei 2 føregåande, med bøn, stillheit og høgtlesing frå Guds ord inne i kyrkjesalen. Pastor Sølve har ansvaret for alle kveldane.
Les meir
Juletrefest fredag 29. des kl 17 i Volda Frikyrkje
Velkommen til Juletrefest i Volda Frikyrkje fredag 29. kl 17 Andakt - leikar - underhaldning - Julesongar - gong rundt juletreet. Kanskje kjem fjøsnissen Ta med mat på fat - så blir det eit stort og fint festbord Pakke til alle barna
Les meir
Samrådingsmøte for musikk og gudstenesteliv
Forsangere, musikere, medlemmer i gudstjenesteteam og alle andre som har en mening om eller interesse for sang- og musikkarbeidet i Volda Frikirke er herved invitert til en inspirasjons- og informasjonssamling i Frikirka onsdag 15. november kl 19.30. Vi vil også særlig ønske velkommen til deg som så langt ikke har deltatt aktivt som forsanger eller musiker men som vurderer om dette kan være noe for deg.
Les meir
Plattform & plan
Volda Frikyrkje vedtok før sommaren eit plan-dokument med skildring av varige verdiar, og med satsingsområde for kyrkjelyden i den komande treårs perioden.
Les meir
Felles samling for Frikyrkjene på Sunnmøre, med besøk av tidlegare synodeformann Arnfinn Løyning.
Les meir
Alpha-kurs i Frikyrkja
Frå og med i haust har vi flytta bønnemøte frå søndag kveld til rett etter gudstenestane. Nokre minutt etter at gudstenesta er slutt, er dei som ynskjer det velkomne til bøn, stillheit og forbønn bakerst i kyrkjesalen. Vi legg opp til ca 30 minutt, men ein kan sjølvsagt vere der både kortare og lengre. Om nokon ynskjer å dele noko er ein hjertelig velkomne til det. 
Les meir
Program
Jan19
Fellesmøte på Uppheim
Fredag 19. Januar, 19:30
Jan20
Fellesmøte på Uppheim
Lørdag 20. Januar, 19:30
Jan21
Fellesmøte på Uppheim
Søndag 21. Januar, 11:00
Gudsteneste med søndagskule og nattverd
Jan24
Volda opne barnehage
Onsdag 24. Januar, 09:30
Jan28
Generasjonsgudsteneste
Søndag 28. Januar, 11:00
Jan31
Volda opne barnehage
Onsdag 31. Januar, 09:30
Info e-post